உங்களுக்கு பிடித்த பாடம் எது?

அதிகம் பார்த்த பதிவுகள்

சிறந்த பதிவுகள்

போட்டோசாப் பாடம் 85

போட்டோசாப் பாடம் 85  உங்கள் போட்டோவில் தலை முடி பிசிறுகள் விட்டுப்போகாமல் பேக்ரவுண்ட் கலரை மாற்றுவது எப்படி ?  எனது போட...

புதிய பதிவுகள் பெற இங்கு உங்கள் ஈமெயில் முகவரியை பதிவு செய்யுங்கள்...

போட்டோசாப் பாடம் அனைத்து பதிவுகளும் ஒரே பக்கத்தில்...

பாடம் 90 நொடிப்பொழுதில் உங்கள் போட்டோவை அழகுள்ள போட்டோவாக மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 89 நொடிப்பொழுதில் உங்கள் முகத்தில் வெளிச்சத்தை கொண்டுவருவது எப்படி  ?

பாடம் 88 FREE TRANSFORM PATH ? பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 87 Warped Text பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 86 போட்டோசாப் Shortcut Keys பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 85 தலை முடி பிசிறுகள் விட்டுப்போகாமல் பேக்ரவுண்ட் கலரை மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 84 Define Brush பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 83 Define Pattern பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 82 கருப்பாக இருப்பர்களின் போட்டோவை கலராக மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 81 போட்டோ செலெக்சனில் Contract பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 80 கண்ணாடி எழுத்துக்களை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 79 எளிதாக விளம்பர போர்டு உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 78 Color Selection எப்படி இருக்கவேண்டும் ?

பாடம் 77 கிராடியண்ட் டிசைனை ஸ்டைல் ஆப்சனுக்கு கொண்டுவருவது எப்படி ?

பாடம் 76 நொடிப்பொழுதில் உங்கள் எழுத்துக்களில் ஸ்டைலை மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 75 Photo Filter ஆப்சன் பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 74 Paste Into ஆப்சன் பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 73 சாக்லெட் எழுத்துக்களை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 72 Liquify Option பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 71 போட்டோசாப் Plug-Ins பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 70 Vanishing Point பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 69 Smart Object என்றால் என்ன ?

பாடம் 68 உங்களுக்கு விருப்பமான போட்டோவுக்கு ஒளிச்சுடர் உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 67 போட்டோசாப் நுட்பங்கள் 1

பாடம் 66 உங்கள் முகத்தில் உள்ள கரும்புள்ளிகளை நீக்குவது எப்படி ?

பாடம் 65 CS2 மற்றும் CS3 ல் Bokeh Brush பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 64 உங்கள் போட்டோவை கோடு ஓவியமாக மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 63 Butter Fly Flower Brush பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 62 Cloud, Bird Brush பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 61 Radial Trans. Plug-In பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 60 போட்டோசாப் Plug-Ins பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 59 விசிடிங் கார்டு உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 58 உங்கள் போட்டோவுக்கு அழகிய டிசைன்களை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 57 3D TEXT உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 56 உங்கள் போட்டோவுக்கு நிழல் உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 55 Glittering Text உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 54 Color Range டெக்னிக்ஸ்....

பாடம் 53 கிராடியண்ட் டூல் டெக்னிக்ஸ்...

பாடம் 52 லேயர்ஸ் டெக்னிக்ஸ்...

பாடம் 51 செலெக்ன்சன் டூல் டெக்னிக்ஸ்...

பாடம் 50 போட்டோசாப் மென்பொருள் மூலம் அனிமேசன் சிலேடுகள் ?

பாடம் 49 உங்கள் போட்டோவுக்கு அழகிய பூ டிசைன் பார்டர் கொடுப்படி எப்படி ?

பாடம் 48 உங்கள் போட்டோவை தெளிவாக குலோன் செய்வது எப்படி ?

பாடம் 47 டி.வி பிரேமை விட்டு வெளியே பாயும் உருவ டிசைனை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 46 உங்கள் உருவத்தை நோக்கி ஒளிக்கதிர்களை பாயவிடுவது எப்படி ?

பாடம் 45 கருப்பு வெள்ளை போட்டோவை கலர் போட்டோவாக மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 44 உங்கள் போட்டோ பேக்ரவுண்டில் ஒளிக்கதிர் பேட்டனை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 43 அதிவேக போட்டோ செலெக்சன் செய்வது எப்படி ?

பாடம் 42 உங்கள் போட்டோவில் எளிதாக பார்டர் கொண்டுவருவது எப்படி ?

பாடம் 41 போட்டோசாப் மூலம் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ - கார்டு ?

பாடம் 40 புத்தக வடிவில் உங்கள் பெயரை அமைப்பது எப்படி ?

பாடம் 39 உங்கள் பெயரை Custom Shape டிசைனாக மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 38 நீங்கள் தயாரிக்கும் லோகோவில் வட்டமாக எழுத்தை கொண்டுவருவது எப்படி ?

பாடம் 37 போட்டோசாப் மென்பொருளில் தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி ?

பாடம் 36 தண்ணீரில் மிதக்கும் எழுத்துக்களை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 35 உங்கள் பெயரை பூ டிசைன்போல் அழங்கரிப்பது எப்படி ?

பாடம் 34 நெருப்பு எழுத்துக்களை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 33 கோல்டு கலரில் எழுத்துக்களை உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 32 வால்பேப்பர் டிசைனை உங்கள் எழுத்து டிசைனுக்கு கொண்டு வருவது எப்படி ?

பாடம் 31 உங்கள் எழுத்து டிசைனுக்கு முன் பக்க நிழல் உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 30 அணிந்திருக்கும் நகைகளை தவிர்த்து மற்ற இடங்களை கருப்பு வெள்ளையாக ?

பாடம் 29 பேட்டன் டிசைனை நீங்கள் அணிந்திருக்கும் டிரஷ் பேட்டனாக மாற்றுவது ?

பாடம் 28 தலைமுடி மற்றும் அதன் பிசிறுகளை சரியாக வெட்டி எடுப்பது ?

பாடம் 27 உங்கள் முகத்தை மேழும் அழகுபடுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 26 உங்கள் டிரஷ் கலரை மாற்றுவது எப்படி ?

பாடம் 25 பேக்ரவுண்ட் பேட்டன் டிசைன் உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 24 Quick Mask Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 23 Eyedropper-Hand-Zoom Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 22 Shape Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 21 Pen Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 20 Text Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 19 Path Selection Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 18 Dodge Burn Sponge Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 17 Blur Sharpen Smudge Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 16 Paint Bucket - Gradient Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 15 Eraser - Magic EraserTool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 14 History Brush Tool பயன்படுத்துவது எப்படி?

பாடம் 13 Clone Stamp Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 12 Brush Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 11 Patch Tool- பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 10 Healing Brush Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 09 Slice Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 08 Crop Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 07 Magic Wand Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 06 விட்டுப்போன செலெக்சனை சரிசெய்வது எப்படி ?

பாடம் 05 Lasso Tool பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 04 Seletion Tools பயன்படுத்துவது எப்படி ?

பாடம் 03 போட்டோவுக்கு பார்டர் கொடுப்பது எப்படி ?

பாடம் 02 போட்டோவை ஓப்பன் செய்வது எப்படி ?

பாடம் 01 போட்டோசாப் என்றால் என்ன ?தொடரும்.........


உங்கள் கருத்துக்களை mdkhan@gmail.com என்ற முகவரிக்கு அனுப்புங்கள்


நன்றி ! அன்புடன்: கான்

Copyright Notice

All Rights Reserved. Copyright of articles belongs to the blog owner. Reproduction of articles in any form without prior permission of blog owner is prohibited. Trademarked names may appear in this blog. Rather than use a trademark symbol with every occurrence of a trademarked name, the blog author use the names only in an editorial fashion and to the benefit of the trademark owner, with no intention of infringement of the trademark