போட்டோசாப் பாடம் 31 முதல் 40 வரை

பாடம் 31


உங்கள் எழுத்து டிசைனுக்கு முன்பக்க நிழல் உருவாக்குவது எப்படி ?

பாடம் 32

வால்பேப்பர் டிசைனை உங்கள் எழுத்து டிசைனுக்கு கொண்டுவருவது எப்படி ?

பாடம் 33கோல்டு கலரில் எழுத்துக்களை உருவாக்குவது எப்படி ?பாடம் 34

நெருப்பு எழுத்துக்களை உருவாக்குவது எப்படி ?


பாடம் 35

உங்கள் பெயரை பூ டிசைன்போல் அழங்கரிப்பது எப்படி ?

பாடம் 36


தண்ணீரில் மிதக்கும் எழுத்துக்களை உருவாக்குவது எப்படி ?பாடம் 37
போட்டோசாப் மென்பொருளில் தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி ?பாடம் 38
நீங்கள் தயாரிக்கும் லோகோவில் வட்டமாக எழுத்தை கொண்டுவருவது எப்படி ?பாடம் 39

உங்கள் பெயரை Custom Shape டிசைனாக மாற்றுவது எப்படி ?பாடம் 4040 புத்தக வடிவில் உங்கள் பெயரை அமைப்பது எப்படி ?
சிறந்த பதிவுகள்