போட்டோசப்பில் தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி ? (தங்கிலிஸ் முறைப்படி)போட்டோசப்பில் தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி ? (தங்கிலிஸ் முறைப்படி)


Link: https://youtu.be/UDE76KQzgcY

1 comment:

இந்த பதிவின் நிறை குறைகளை இங்கே தெரிவிக்க வேண்டுகிறேன்.

குறிப்பு: இந்த தளத்தில் இணைந்தவர்கள் மட்டுமே இங்கு கருத்து தெரிவிக்க முடியும்:

சிறந்த பதிவுகள்