உங்களுக்கு விருப்பமான போட்டோவை Shape-ன் உள்ளே இணைப்பது எப்படி ?
Photo with in shape  - How to insert image into Shape https://youtu.be/WCkq8DXRDtU Link:   https://youtu.be/WCkq8DXRDtU

No comments:

Post a Comment

இந்த பதிவின் நிறை குறைகளை இங்கே தெரிவிக்க வேண்டுகிறேன்.

குறிப்பு: இந்த தளத்தில் இணைந்தவர்கள் மட்டுமே இங்கு கருத்து தெரிவிக்க முடியும்:

சிறந்த பதிவுகள்